logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Reglementări procedurale naţionale

 

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prin efectul Legii nr. 20/2015


Hotărârea de Guvern nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 20.06.2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21.06.2016 privind Registrul ajutoarelor de stat

 

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - definirea întreprinderilor mici şi mijlocii


Hotărârea de Guvern nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2007 - 2013


NOU! Hotărârea de Guvern nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" și pentru modificarea HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

 

Transparenţa relaţiilor financiare

 

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21 mai 2004 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Harta ajutorului de stat regional – România – 2007 – 2013

 

 

Hotărârea de Guvern nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale