AcasăLegislaţie ajutor de statDecizii ajutor de statAjutor în RomâniaAvizeCaută un sprijin

 

Reglementări procedurale naţionale

 

 

NOU! Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, modificată şi completată prine efectul Legii nr. 20/2015


NOU! Hotărârea de Guvern nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 20.06.2007 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 13 iunie 2005 privind Registrul ajutoarelor de stat

 

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - definirea întreprinderilor mici şi mijlocii


Hotărârea de Guvern nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2007 - 2013


Hotărârea de Guvern nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"

 

 

Transparenţa relaţiilor financiare

 

 

Regulamentul Consiliului Concurenţei din 21 mai 2004 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Harta ajutorului de stat regional – România – 2007 – 2013

 

 

Hotărârea de Guvern nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

CONSULTARE PUBLICĂ! Consiliul Concurenței supune spre consultare publică proiectul de Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS)

Ghid privind ajutorul de stat - manual de curs

Noua ordonanţă de urgenţă privind ajutorul de stat: proceduri mai clare în cheltuirea banilor publici

Legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat dezbătută la Bucureşti

07.11.2014 - Răspuns către Germania - referitor la garanţiile acordate întreprinderilor în dificultate

    Harta site Sugestii si observatii