logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


CONSULTARE PUBLICĂ! Consiliul Concurenței supune spre consultare publică proiectul de Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS)

Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Proiectul de Regulament al Consiliului Concurenței privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS).

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii sau opinii, prin e-mail la adresa adm_regas@consiliulconcurentei.ro, până la data de 04.03.2016.