logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 

Modele măsuri de ajutorSchema de ajutor de minimis pentru ...


Ajutor de minimis individual pentru ...


Schema de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a ...


Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a ...Anexe:Obiective principale și secundare


Instrumente de acordare a ajutorului