logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2017


399Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Zalău, județul Sălaj
944Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate la bugetul local de către societăţile comerciale care au calitatea de contribuabili persoane juridice la bugetul local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Adamclisi
1221Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Răcari, județul Dâmbovița, prin acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Răcari, județul Dâmbovița
1349AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor şi scutirilor la plata impozitelor pe terenuri şi clădiri pentru întreprinderile mici şi mijlocii, din oraşul Rovinari, în vederea creării de noi locuri de muncă
1906Aviz referitor la proiectul de Ordin privind încredințarea serviciului de interes economic general la Societatea Națională ,,Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța''
2132Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de minimis individual ad-hoc pentru S.C. Transim S.A.
2183Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova
2317Aviz privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea reducerii la plata obligaţiilor fiscale prevăzute de art. 464 alin. (2) lit. k) şi art. 456 alin (2) lit. l ) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul local al oraşului Techirghiol, pentru agenţii economici care deţin în proprietate clădiri şi terenuri şi care sunt utilizate exclusiv pentru prestare de servicii turistice
2559Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pt IMM-uri sub forma de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului Operaţional „Iniţiativa pt IMM”
2573Aviz referitor la Proiectul de hotărâre nr. 3042/24.02.2017 a Consiliului Județean Satu Mare privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare
2707Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilităţi de preţ (tarif de închiriere) şi servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria
2745Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin POR 2014-2020
3241Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală’’
3941Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de munca pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
4091Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice
4091Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate pentru prestarea de servicii turistice
4675Aviz referitor la notificarea schemei de ajutor de stat la înființarea pentru companii aeriene cu plecare de pe Aeroporul ,,Delta Dunări’’ către destinații din Uniunea Europeană
4815Aviz referitor la proiectul privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane juridice şi asociaţii familiale, care au calitatea de contribuabil la bugetul local al comunei Jucu, judeţul Cluj
4837Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale constând în impozite și taxe locale precum și a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili la bugetul local al orașului Bocșa, judeţul Caraş-Severin
4866Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susținerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria, judeţul Braşov
5272Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe teren, S.C. Tetarom S.A., administratorul parcului industrial TETAROM III, situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Jucu
5378Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane juridice şi asociaţii familiale, care au calitatea de contribuabil la bugetul local la bugetul lical al orașului Brezoi
5380Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea societăților prin investiții realizate de investitorii individuali în condițiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angels
6145Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în comuna Băișoara, județul Cluj, prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai comunei Băișoara, județul Cluj
6166Aviz referitor la proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pentru anul 2017 la Contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători
6192Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ”Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”
6261Aviz referitor la aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Pucioasa
6407Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
7073Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante din punct de vedere energetic
7073.Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
7192Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare în comuna Luna, judeţul Cluj, prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai comunei Luna, judeţul Cluj
7267Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Galaţi
7643Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului individual de minimis reprezentând majorarea capitalului social a SC TRANS LOC BOCȘA S.R.L.
7924Aviz referitor la proiecul de hotărâre privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis emisă de Primăria Oradea în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale clădirilor neîntreținute
7973Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind aprobarea schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ,,Start-up Nation – România’’
8038Aviz referitor la notificarea ajutorului de stat individual pentru restructurare pentru Compania Națională a Uraniului SA
8181Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Botoșani
8278Aviz referitor la proiecul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de minimis individual pentru majorarea capitalului social al SC Termo-Întorsura SRL
8562Aviz referitor la proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători privind curse regulate în Municipiului Pitești
8575Aviz privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele juridice ale comunei Sadova
8576Aviz privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice, prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Minicipiului Târgu Mureș
8676Aviz referitor la atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice privind salubrizarea localității și iluminatul public al Municipiului Bacău
9271Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în chirii şi redevenţe datorate conform legii, bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
9271,1Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii, bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
9828Aviz referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
10053Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”
10176Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor aferente obligațiilor fiscale constând în impozite și taxe locale, precum și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Orașului Dumbrăveni
10269Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea actualizării contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București “METROREX” SA, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 350/2016
10278Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional 2014-2020
10354Aviz referitor la proiectul de procedură privind aprobarea ajutorului de minimis ad-hoc reprezentat de participarea Municipiului Pitești la majorarea capitalului social al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, prin aport în natură și în numerar de la bugetul Municipiului Pitești
10379Aviz referitor la proiectul de Ordin privind procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare
10379Aviz referitor la proiectul de Ordin privind procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
10397Aviz referitor la schema de ajutor de minimis instituită prin Instrucțiunile OSIM privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești
10613Aviz referitor la proiectul de HCL al Municipiului Vaslui privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în municipiul Vaslui
10924Aviz referitor la Proiectul de HG privind modificarea HG nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național
11646Aviz referitor la proiectul de notificare a ajutorului individual pentru prestarea serviciului de interes economic general de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional ,,George Enescu’’ Bacău
11701Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi
11757Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministerului fondurilor europene nr. 2044/12.10.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”
11887Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
12638Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
12650Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat exceptată pentru prioritățile de investiții 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice
12651Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c-Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice
12807Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea societăților prin investiții realizate de investitorii individuali în condițiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels
13000Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 “Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
13047Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Negreşti, județul Vaslui, prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Negreşti, județul Vaslui
13181Aviz referitor la proiectul de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 65/30.03.2017 de încredințare a serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova pentru anul 2017
13229Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociații familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Zlatna
13240Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 2586/29.03.2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici
13426Avizul privind ajutorul individual de minimis pentru majorarea capitalului social al SC Salubritatea IBSV SRL
13427Avizul referitor la Hotararea privind aprobarea ajutorului de minimis pentru acordarea unei compensari Serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare si de salubrizare - operator comunitar de servicii de utilitati publice locale - care desfășoara pe raza orașului Bălan servicii de interes economic general în baza HCL de dare în administrare
13429Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
13429Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
13538Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Galați
13540Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, prin acordarea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Cehu Silvaniei, județul Sălaj
13641Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a orașului Buziaș în domeniul turismului și comerțului
14338Aviz referitor la proiectul de Ordin privind modificarea schemei de minimis ,,România Start UP Plus’’, aferentă Programului operațional Capital Uman 2014-2020, aprobată prin Ordinul Ministerului fondurilor europene nr. 1838 din 09.09.2016
14376Aviz referitor la proiectul de notificare a modificării ajutorului de stat acordat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul Societății Naționale pentru Închidere Mine Valea Jiului Petroșani și a Complexului Energetic Hunedoara
14635Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Competitivitate
15381Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați, județul Galați
15416Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galaţi
15771Aviz referitor la notificarea simplificata a prelungirii schemei de ajutor de stat pentru transportul combinat de tip RO-LA
15900Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri și a impozitului pe teren, prevăzute de art. 456 alin.(4) și 464 alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, la bugetul local al Comunei Costinești, pentru persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri și care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, pentru anii 2018-2020
16027Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care îți desfășoară activitatea pe raza municipiului Slobozia
16578Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru SC Business Park Bistrița Sud SRL, administratorul Parcului Industrial Bistrița Sud, reprezentând scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren aferente clăditilor și terenurilor care fac parte din infrastructura parcului indistrial situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistrița
16658Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului transportului pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul ,,METROREX'' sa, APROBAT PRIN oRDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 350/2016
16857Aviz referitor la proiectul de Act adițional nr. 3 la Contractul nr. 190/29.12.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Brașov
16885Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional 2014-2020
16894Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv „Sport Club Miercurea Ciuc” pe anul 2017
16946Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al S.C. TERMO-ÎNTOSURA SRL
17730AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Satu Mare
18898Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual ad-hoc privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale, conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru S.C. INDEEP CLUB S.R.L
19253Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva, județul Hunedoara
19483Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente altor obligaţii bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Vultureni, judeţul Cluj
19484Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
19515Aviz referitor la proiectul de Schemă de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film în România