logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2017


944Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate la bugetul local de către societăţile comerciale care au calitatea de contribuabili persoane juridice la bugetul local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Adamclisi
18898Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual ad-hoc privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale, conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru S.C. INDEEP CLUB S.R.L
19253Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva, județul Hunedoara
19483Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente altor obligaţii bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Vultureni, judeţul Cluj
19484Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
19515Aviz referitor la proiectul de Schemă de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film în România