logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2017


944Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate la bugetul local de către societăţile comerciale care au calitatea de contribuabili persoane juridice la bugetul local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Adamclisi
1221Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare în oraşul Răcari, județul Dâmbovița, prin acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai oraşului Răcari, județul Dâmbovița
1349AVIZ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind procedura de acordare a reducerilor şi scutirilor la plata impozitelor pe terenuri şi clădiri pentru întreprinderile mici şi mijlocii, din oraşul Rovinari, în vederea creării de noi locuri de muncă
1906Aviz referitor la proiectul de Ordin privind încredințarea serviciului de interes economic general la Societatea Națională ,,Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța''
2183Aviz referitor la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova
2317Aviz privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea reducerii la plata obligaţiilor fiscale prevăzute de art. 464 alin. (2) lit. k) şi art. 456 alin (2) lit. l ) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul local al oraşului Techirghiol, pentru agenţii economici care deţin în proprietate clădiri şi terenuri şi care sunt utilizate exclusiv pentru prestare de servicii turistice
2559Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pt IMM-uri sub forma de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului Operaţional „Iniţiativa pt IMM”
2573Aviz referitor la Proiectul de hotărâre nr. 3042/24.02.2017 a Consiliului Județean Satu Mare privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare
2707Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis constând în acordarea de facilităţi de preţ (tarif de închiriere) şi servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria
2745Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin POR 2014-2020
3241Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală’’
3941Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de munca pe teritoriul oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
4815Aviz referitor la proiectul privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane juridice şi asociaţii familiale, care au calitatea de contribuabil la bugetul local al comunei Jucu, judeţul Cluj
4837Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale constând în impozite și taxe locale precum și a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili la bugetul local al orașului Bocșa, judeţul Caraş-Severin
4866Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susținerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria, judeţul Braşov
15416Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galaţi
18898Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual ad-hoc privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale, conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru S.C. INDEEP CLUB S.R.L
19253Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva, județul Hunedoara
19483Aviz referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente altor obligaţii bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Vultureni, judeţul Cluj
19484Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
19515Aviz referitor la proiectul de Schemă de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film în România