logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2016


20Aviz referitor la proiectul de Schemă de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii 3 ani fiscali (2016-2018), de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate ”în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și ”clădire verde”
765Aviz referitor la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ Cluj nr. 134/2012 privind aprobarea ajutorului financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute și/sau frecvențe de operare aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
853Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții , inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol”
1424Aviz referitor la proiectul de Schemă de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinate, în special, difuzării în sălile de cinematograf
2453Aviz referitor la Proiectul de Hotărâre pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
2689Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând ăn impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Făgăraș
3344Aviz referitor la proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
3485Aviz referitor la proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană și de modificare și completare a unor acte normative
3523Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016-2020 în transportul feroviar de călători
3565Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale , redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Topliceni
3566Aviz referitor la proiectul de notificare a ajutorului de stat acordat Aeroportului ”George Enescu” Bacău pentru prestarea serviciului de interes economic general
3600.1Aviz privind aprobarea Schemei de minimis pentru întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța și care prestează servicii turistice cu caracter sezonier, pe o perioadă de cel mult 6 luni în decursul unui an calendaristic
3600.2Aviz privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța și care prestează servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în decursul unui an calendaristic
3600.3Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis ad-hoc pentru Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța
3710.1Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați
3710.2Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis referitoare la acordarea facilităților fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin. 2 lit. a, c, d, f și art. 464 alin. 2 lit. b, d-f și q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare
3889.1Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerț și Industrie a județului Covasna
3889.2Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
4048Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Turda , persoane juridice care beneficiază de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale
4110Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016-2020 în transportul feroviar de călători
4133Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de minimis de natura scutirilor de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Hunedoara de către întreprinderile care dețin clădiri și terenuri și care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Hunedoara
4697Aviz referitor la proiectul de schemă de minimis privind sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe
6778Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis referitor la acordarea ajutorului de minimis de natura reducerilor de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Gheorgheni de către întreprinderile mici și mijlocii care dețin clădiri și terenuri localizate în municipiul Gheorgheni, pentru stimularea investițiilor în municipiul Gheorgheni, jud. Harghita
7725Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Iași privind delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași
8158-1Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
8158-2Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic
8810-1Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social”
8810-2Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale”
8811Aviz referitor la modificarea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”
9030Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de stat ”Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”
9084-1Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
9084-2Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
9084-3Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare
9084-4Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016
9084-5Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural
9084-6Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START
9084-7Aviz referitor la Proiectul de Procedură de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri
10566Aviz referitor la notificarea amendamentelor aduse Schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, instituită prin HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare
10623-1Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici
10623-2Aviz referitor la Proiectul de Ordin al ministrului fondurilor europene referitor la aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
12050Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis referitoare la acordarea ajutoarelor de minimis de natura reducerilor de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile mici și mijlocii în vederea atragerii de investiții și crearea de noi locuri de muncă în Municipiul Motru
13490Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii -TIMM 2016
13627Aviz referitor la Proiectul Ordonanței de Urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule
14125Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
14751Aviz referitor la schema de ajutor de minimis privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoanele juridice, societatile cooperatiste, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, care au calitatea de contribuabili ai Municipiului Targoviste
15074Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis ”Diaspora Start Up”
15075Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii
15424Aviz referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, intreprinderile individuale si asociatiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orasului Zlatna
15464Aviz referitor la schema de ajutor de minimis, reprezentând reduceri și scutiri de la plata impozitelor locale pentru întreprinderile care creează noi locuri de muncă, în vederea stimulării dezvoltării economice locale, în scopul creșterii gradului de ocupare a forței de muncă în comuna Gura Râului, județul Sibiu
15734Aviz referitor la schema de ajutor de minimis, reprezentand reduceri si scutiri de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru intreprinderile ce realizeaza investitii, in vederea dezvoltarii economice durabile a Municipiului Motru
15753Aviz referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al orasului Vascau persoane juridice care beneficiaza de reduceri de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, prevazute la art. 185 alin. 1, lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
16173Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către întreprinderi (societăți comerciale/cooperatiste) care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Cuzdrioara
16181Aviz referitor la aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentatnd scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice autorizate, persoanelor juridice, intreprinderilor si asociatiilor familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Ucea
16513Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 95/19.07.2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul ”Ștefan cel Mare - Suceava”
16514Aviz referitor la proiectul de schema de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha
16565Aviz referior la proiectul de HG privind aprobarea Schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei de energie din surse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal)
16841Aviz referitor la proiectul de notificare a modificarii ajutorului de stat acordat pentru inchiderea minelor necompetitive din cadrul SN pentru Inchidere Mine Valea Jiului Petrosani ca urmare a includrii in planul de inchidere a minelor de la Complexaul Energetic Hunedoara
17089Aviz referitor la notificarea modificării schemei de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri temporar non – piaţă
17709Aviz referitor la schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale
18381Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în minicipiul Făgăraş sau care deţin bunuri impozabile pe raza administrativ-teritorială a municipiul Făgăraș şi atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local, prin scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale, asociaţiile familiale, precum precum și de asociațiile și fundațiile legal constituite, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraș
18652Aviz referitor la proiectul de Schemă de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanțare al IMM-contragaranții de valori mici
18652-1Aviz referitor la proiectul de Schemă de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanțare al IMM-contragaranții de valori mari
18739Aviz referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Pogramului Operațional Regional 2014-2020
18793Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale și asociațiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Tg. Bujor
19017Aviz referitor la Proiectul de Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumită ,,Ajutor de minimis pentru Programul Pilot Ecoturism''
19237Aviz referitor la Proiectul schemei de ajutor de minimis denumită ,,Cecuri de Inovare''
19259Aviz referitor la Proiectul schemei de ajutor de minimis pentru Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor și/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau materii prime recliclate