logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Avize 2015


227Aviz referitor la Proiectul de Memorandum cu privire la deschiderea schemei naţionale de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile prin certificate verzi către producătorii din alte State Membre
341Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul fiscal 2015, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate "în clasă energetică A" care deţin o certificare recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi GREEN STAR) ca şi "clădire verde"
784Aviz referitor la proiectul de modificare a Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă Energetică din cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
1684Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovatoare "
1891Aviz referitor la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna
1891Aviz referitor la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015
2786Aviz referitor la proiectul de notificare a ajutorului de stat individual pentru salvare pentru Complexul Energetic Hunedoara SA
3429Aviz referitor la proiectul de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru anul 2015
3496Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative
3496-1Aviz referitor la proiectul de schemă de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică
3496-2Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative
3763Aviz referitor la proiectul privind procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, pentru anul 2015
4003Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri
4081Aviz referitor la proiectul de schemei de ajutor de minimis pentru "Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială"
4082/1Aviz referitor la proiectul Schemei de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
4082/2Aviz referitor la proiectul Schemei de ajutor de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt Stat Membru sau într-o terţă ţară
4082/3Aviz referitor la proiectul Schemei de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
4157Aviz referitor la proiectul privind "Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european" - cerere de proiecte mici
4332Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Bocşa
4356Aviz referitor la proiectul privind procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START
4357Aviz referitor la proiectul privind procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
4358Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
4359Aviz referitor la proiectul privind procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
4360Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
4493Aviz referitor la proiectul privind Schema de Contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanţare a IMM - Contragaranţii de valori mici
4697Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis privind sprijinirea parteneriatelor pentru transferul de cunoştinţe
4896Aviz referitor la proiectul de modificare a Schemei de Contragarantare - Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanţare , redenumită Schemă de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanţare al IMM - Contragaranţii de Valori Mari
4988Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Topliceni
5017Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru atragerea de investiţii şi crearea de locuri de muncă pe teritoriul oraşului Drăgăneşti-Olt
5376Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Darabani, judeţul Botoşani
5859Aviz referitor la proiectul schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata obligaţiilor fiscale (majorări de întârziere/penalităţi) prevăzute la art. 125 alin. (1) şi (2) lit. d) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru contribuabilii - persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Olteniţa
6243Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata obligaţiilor fiscale (majorări de întârziere/penalităţi) prevăzute la art. 125 alin. (1) şi (2) lit. d din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru contribuabilii - persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Urziceni
6301/1Aviz referitor la modificarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată - STAR", aprobată prin Decizia presedintelui ANCS nr. 9220/2012
6301/2Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare"
6301/3Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare"
6301/4Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat în cadrul Programului Cercetare, dezvoltare şi inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări - Danubius
6301/5Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat în cadrul Programului Cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere - ELI-RO
6301/6Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat privind finanţarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană şi internaţională
6301/7Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat în cadrul Programului participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomic şi subatomic
6694Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru "Stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Zalău"
7622Aviz referitor la proiectul schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"
7821Aviz referitor la notificarea individuală a măsurii de sprijin prin acordare de certificate verzi pentru Centrala Eoliană Cogealac, în baza Schemei de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie instituită prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7947Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale şi altor obligaţii la bugetul local datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Mioveni
9130Aviz referitor la proiectul de notificare a modificării ajutorului de stat acordat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale pentru Închidere Mine Valea Jiului Petroşani (SA.33033)
9193Aviz referitor la proiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin privind acordarea unui ajutor de minimis pentru SC Schilift SRL
9720Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru acordarea unor măsuri de sprijin de natura scutirilor sau reducerilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă, întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică şi de către asociaţiile, fundaţiile şi alte entităţi de drept public şi cu scop nelucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoşani
9815Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM-uri şi întreprinderi mari"
9816Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative
10076Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul comunei Fundu Moldovei datorate de persoanele juridice
10281Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale la bugetul local, datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Luduş pentru anul 2015
10773/1Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale"
10773/2Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis "Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social"
10842Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri aferent parcurilor industriale de pe raza comunei Brazi, precum şi de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Brazi pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism pentru terenurile şi clădirile ce fac parte integrantă din parcul industrial
11040Aviz referitor la proiectul de schemă de minimis pentru acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri, agenților economici, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în comuna Vlăsinești
11858-1Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative
11858-2Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de minimis ”Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenție parțială de dobândă”
11858-3Aviz referitor la proiectul de modificare a schemei de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
11898Aviz referitor la prevederile Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
12082Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Galați
12206Aviz referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea OG nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
12553Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe teren Societății Tetarom SA, administratorul parcului industrial TETAROM III, situat pe raza administrativă a Comuniei Jucu, județul Cluj
12575Aviz referitor la proiectul de act adițional la Contractul nr. 2911/30.01.2015 de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători în Municipiul Suceava
12787Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Dej care beneficiază, în anul fiscal 2016, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate ”în calsă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Stars) ca și ”clădire verde”
12788Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către întreprinderi (societăți comerciale/cooperatiste) care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Dej
13411Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat ”Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în domeniul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”
13411bisAviz referitor la proiectul schemei de minimis ”Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obinerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol”
13429Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
13992Aviz referitor la proiectul de act adițional la Contractul nr. 2911/31.01.2015 de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători în Municipiul Suceava
14686Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local (inclusiv taxe și impozite), datorate de către întreprinderi (societăți comerciale/cooperatiste) care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Valu lui Traian, județul Constanța
14738Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis privind reducerile la plata obligațiilor fiscale prevăzute de art. 285 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Costinești
14834Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru SC GIROCEANA SRL, județul Timiș
15291Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin POC
15541Aviz referitor la proiectul de notificare a ajutorului de stat acordat Aeroportului ”Transilvania” Tg. Mureș pentru prestarea serviciului de interes economic general de derulare a activităților conexe transportului aerian și realizarea de infrastructură aeroportuară
15662Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0,20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
16188Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis ”Stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Oltenița”
16203Aviz referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis ”Ajutor de minimis pentru dezvoltarea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Slobozia”
16322Aviz referitor la proiectul de schemă locală de ajutor de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale (inclusiv societățile administrator) din municipiul Oradea