logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Avize 2014


1456Aviz referitor la Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1 a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari"
1547Aviz referitor la notificarea Hărţii ajutoarelor de stat regionale a României pentru perioada 2014 - 2020
2719Aviz referitor la notificarea amendamentelor la Schema de sprijin privind sistemul cotelor obligatorii de energie electrică combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi, instituită prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3738Aviz referitor la proiectul de Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
5441Aviz referitor la notificarea schemei de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri temporar non-piaţă
7035Aviz referitor la Schema de ajutor de stat instituită prin proiectul de Hotărâre de Guvern privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
7330Aviz referitor la notificarea Schemei de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
7874Aviz referitor la Hotărârea de Guvern nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
8130Aviz referitor la proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.980/2016 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
8767Aviz referitor la proiectul de Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderile mari", afarentă Axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul POS CCE
10632Aviz referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
10756Aviz referitor la Fişa de informaţii sintetice privind ajutorul de stat pentru Proiectul MIS ETC 993 "Conductă de interconectare a sistemelor de transport gaze ale Republicii Moldova şi României Iaşi-Ungheni" şi la HG nr. 695/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport a gazelor naturale, încheiat între ANRM şi SNTGN Transgaz SA Mediaş, aprobat prin HG nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006
12744Aviz privind notificarea Schemei de ajutor pentru transportul combinat tip RO-LA
14634Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
14634Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
14695Aviz referitor la notificarea simplificată a modificării schemei de sprijin a cinematografiei româneşti
14838Aviz referitor la schema de ajutor de stat la înfiinţarea de noi destinaţii aeriene cu plecare de pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea