logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Consultări în domeniul ajutorului de statCONSULTARE PUBLICĂ! Consiliul Concurenței supune spre consultare publică proiectul de Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS)
07.11.2014 - Răspuns către Germania - referitor la garanţiile acordate întreprinderilor în dificultate
Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică proiectul de Lege privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul de Comunicare privind ajutorul de stat pentru promovarea proiectelor importante de interes european comun
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la Nota privind noţiunea de ajutor de stat
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi energie 2014-2020
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modernizarea ajutorului de stat printr-o mai bună evaluare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului de minimis
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul de modificare al Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la ajutorul de stat pentru filme şi alte opere cinematografice
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului de minimis
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul ajutoarelor de stat destinate să faciliteze accesul IMM-urilor la capitaluri de risc
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul procedurilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul asigurării creditelor la export pe termen scurt
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul exceptărilor pe categorii
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Orientărilor comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii în bandă largă
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat în domeniul construcțiilor navale
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat la serviciile de interes economic general