logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Avize 2013


739Aviz referitor la proiectul de OG privind instituirea taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
2132Aviz referitor la schema de ajutor de stat la înfiinţare pentru companii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Sibiu
3529Aviz referitor la schema de ajutor de stat la înfiinţare pentru companii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Oradea
4852Aviz referitor la Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării
5244Aviz referitor la Proiectul de lege privind parteneriatul public-privat
6090Aviz referitor la proiectul de OUG privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
6582Aviz referitor la Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7509Aviz referitor la notificarea individuală a măsurii de sprijin prin acordarea de certificate verzi pentru Centrala Electrică Eoliană Fântânele-Vest, în baza Schemei de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, instituită prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8308Aviz referitor la schema de ajutor de stat privind finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare din Programul Cercetare în Domenii Prioritare din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014
8491Aviz referitor la schema de ajutor regional privind eficienţa energetică
9887Aviz referitor la Informarea privind ajutorul de stat pentru proiecte mari de investiţii acordat IBM ROMÂNIA în cadrul schemei de ajutor de stat privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, implementată prin HG nr. 797/2012
10539Aviz referitor la proiectul de Ordin privind acordarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile acordate în parcurile industriale
10960Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" SA
11572Aviz referitor la Informarea privind ajutorul de stat acordat SC ASSEMBLY SRL în baza Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, cu completările ulterioare
12481Aviz referitor la notificarea Schemei de ajutor de stat pentru construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate din România, prin utilizarea fondurilor structurale (Proiectul Ro-NET)
13066Aviz referitor la modificarea schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
13271Aviz referitor la prelungirea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole"
14156Aviz referitor la Schema de ajutor de stat regional privind gestionarea deşeurilor prin tehnologii de reciclare, creşterea producţiei de energie din surse regenerabile de energie şi protecţia resurselor de apă aplicând tehnologii de pre-epurare a apelor uzate nepericuloase
14560Aviz referitor la schema de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II"
14573Aviz referitor la prelungirea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari"
14573Aviz referitor la prelungirea schemelor de ajutor "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii", "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere" şi "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate"
14605Aviz referitor la schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale
14605Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2008
14605Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor
14611Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România
14620Aviz referitor la prelungirea Schemei de ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei
14621Aviz referitor la modificarea Schemei de ajutor de stat instituită prin Ordinul ministrului economiei nr. 2162/07.11.2013 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru "Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"