logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Avize 2010


1008Aviz referitor la modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008
1289Aviz referitor la Informarea privind Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
1428Aviz referitor la Schema de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementării iniţiativei Jeremie în România din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice
1791Aviz referitor la modificarea Schemei de ajutor de stat destinată facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară constând în garanţii de stat acordate IMM şi întreprinderilor mari
2090Aviz referitor la notificarea privind Schema de finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian în România
2603Aviz referitor la modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 261/2008
3847Aviz referitor la Schema de ajutor de stat prevăzută de Legea nr. 88/2010 privind măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii
4012Aviz referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
4017Aviz referitor la Proiectul de Decizie pentru aplicarea Schemei de ajutor de stat stabilita prin Norma privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinata cinematografiei
4773Aviz referitor la Proiectul de Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013