logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Avize 2009


907Aviz referitor la Informarea privind schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită „Bani pentru completarea echipei!”
907bisAviz referitor la Informarea privind schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită „Bani pentru formare profesională!”
973Aviz referitor la Notificarea privind schema de ajutor de stat pentru salvarea agenţilor economici din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi al Ministerului Economiei, în vederea depăşirii efectelor crizei economico financiare mondiale
1880Aviz referitor la notificarea privind schema de ajutor de stat destinată facilitării accesului la finanţare în actuala perioada de criza economică şi financiară, constând în garanţii de stat acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari
2364Aviz referitor la notificarea privind schema de ajutor de stat pentru restructurarea agenţílor economici din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi al Ministerului Economiei, în vederea depăşirii efectelor crizei economico-financiare mondiale
3570Aviz referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
3726Aviz referitor la măsurile de sprijin ce se intenţionează a se acorda S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea conţinute de Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Societăţii Comerciale „Oltchim” – S.A. Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2012 în vederea pregătirii societăţii comerciale pentru privatizare
3821Aviz referitor la notificarea măsurii de sprijin ce se intenţionează a se acorda Ford România
4100Aviz referitor la schema de ajutor de stat prevăzută de proiectul de Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale"
6065Aviz referitor la schema de ajutor de stat prevăzută de proiectul de Hotărâre de Guvern privind Schema cadru naţional temporară de acordare de ajutoare de stat pentru sprijinirea societăţilor afectate de actuala criză economică şi financiară
6423Aviz referitor la schema de ajutor de stat prevazuta de proiectul de ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind aplicarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse ne-agricole".
6710Aviz referitor la schema de ajutor de stat prevăzută de proiectul de Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, cu reţelele europene”
8020Aviz referitor la notificarea măsurii de sprijin ce se intenţionează a se acorda Ford România