logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Avize 2007


RS-AS 2Aviz referitor la Notificarea ajutorului de stat în favoarea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani
1653Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind reciclarea anvelopelor uzate”
1654Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind procesarea deşeurilor de sticlă în vederea reciclării”
1655Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de "Proiectul privind reciclarea deşeurilor de ambalaje din materiale plastice"
1656Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării”
1657Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind epurarea apelor uzate urbane şi industriale”
1658Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind gestionarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului provenite de la exploatările forestiere şi pomicole şi din industria de prelucrare a lemnului”
2075Aviz referitor la proiectul Hotărârii de Guvern privind Strategia de promovare a atragerii de investiţii pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă
3232Aviz referitor la „Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare”
3707Aviz referitor la proiectul privind schema de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile în parcurile industriale
3857Aviz referitor la „Proiectul referitor la reducerea emisiilor în aer a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, particulelor în suspensie, pulberilor în suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen şi compuşi organici volatili”
4133Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de proiectul privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie
4610Aviz referitor la Notificarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor C&D&I conform Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare”
5026Aviz referitor la schema de ajutor de stat instituită de „Proiectul privind reciclarea şi depozitarea deşeurilor provenite din activităţi industriale şi gospodării individuale”
5993Aviz referitor la Fişa de informaţii privind schema de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea de investiţii, instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1165/2007
6664Aviz referitor la Informarea privind schema de ajutor de stat pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare
6825Aviz referitor la notificarea ajutorului de stat regional în favoarea Ford România