logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Noutăţi în domeniul ajutorului de stat

Ghid privind conţinutul actului de încredinţare a serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică, în sistem centralizat, din punct de vedere al regulilor de concurenţă şi ajutor de stat

Ghid privind conţinutul actului de încredinţare a serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică, în sistem centralizat, din punct de vedere al regulilor de concurenţă şi ajutor de stat
Consiliul Concurenței a aprobat Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat
Guvernul României a aprobat în data de 03 decembrie 2014 noua Ordonanţă de Urgenţă privind ajutorul de stat: proceduri mai clare în cheltuirea banilor publici
Modul de implementare a noilor reglementări în domeniul ajutorului de stat este principala tema a reuniunii autorităţilor din statele membre ale UE, care au atribuţii privind ajutorul de stat, ce se desfăşoară astăzi la Bucureşti.
Consiliul Concurenţei începe derularea proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România”, Cod SMIS 50633
Comisia Europeană a aprobat Harta ajutorului de stat regional 2014-2020 pentru România
Comisia a adoptat noul Regulament de minimis
Comisia a aprobat noi reglementări în domeniul ajutorului de stat pentru filme şi alte opere audiovizuale
Comisia a aprobat prelungirea Hărţii regionale 2007-2013 până la data de 30 iunie 2014
Comisia a adoptat noile reguli în domeniul exceptărilor pe categorii şi a normelor procedurale
Consiliul Concurenţei a dat publicităţii Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2009 – 2011
Comisia a adoptat noile Orientări pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltãrii rapide a reţelelor de comunicaţii în bandã largã
Consiliul Concurenţei a dat publicităţii Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2008 – 2010
Comisia Europeană aprobă un ajutor pentru închiderea a trei mine de cărbune din România
Consiliul Concurenţei a dat publicităţii Studiul privind impactul economic şi social al ajutoarelor de stat acordate agenţilor economici care operează în zonele libere din România
Consiliul Concurenţei a dat publicităţii Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2007 – 2009
Comisia Europeană a elaborat un Raport privind aplicarea reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat în cazul Serviciilor de Interes Economic General
Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Consiliului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un Raport privind Reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general
Comisia Europeană a dat publicităţii un document referitor la aplicarea reglementărilor din domeniul ajutorului de stat în cazul schemelor guvernamentale de garantare ce acoperă riscurile aferente datoriilor bancare emise după data de 30 iunie 2010 (versiunea în limba engleză)
Consiliul Concurenţei a dat publicităţii Raportul instituţiei pentru anul 2009
EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii
Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 Decembrie 2009
Comisia autorizează introducerea unei scheme temporare în România de acordare de ajutoare de stat până la €500 000
Comisia Europeană aprobă, în anumite condiţii, ajutorul pentru formare în valoare de până la 57 de milioane € destinat Ford România
Comisia Europeană declanşează o investigaţie privind garanţia de stat pentru Oltchim
Comisia Europeană aprobă garanția acordată de statul român în favoarea societății Ford România
Comisia Europeană autorizează temporar statele membre să acorde fermierilor ajutoare în valoare de până la 15 000 de euro
Comisia Europeană a autorizat schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
Comisia Europeană a adoptat Orientările comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor în bandă largă
Comisia a adoptat Liniile directoare privind ajutorul de restructurare pentru bănci
Ajutoare de stat: Comisia actualizează normele pentru finanțarea de către stat a organismelor publice de radiodifuziune
Comisia Europeană a publicat o nouă Comunicare privind prelungirea valabilităţii Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate
Comunicare privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat - Rezumat pentru cetăţeni.
Comisia a adoptat Liniile directoare privind evaluarea aprofundată a ajutoarelor regionale acordate pentru proiectele mari de investiţii
Publicarea în Jurnalul Oficial a Pachetului de simplificare a procedurilor în domeniul ajutorului de stat
Comisia a chemat în instanţă Spania pentru neîndeplinirea obligaţiei de recuperare a ajutorului acordat ilegal Grupului Magefesa
Consultarea Comisiei cu Statele Membre pe marginea Orientărilor comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor în bandă largă