logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Obligaţii de raportare a ajutoarelor de stat

 

 

In conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, furnizorii de ajutor de stat (organe ale administraţiei centrale sau locale etc) sunt obligaţi să transmită Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene.

 

In acest context, Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat prevede obligativitatea pentru furnizorii de ajutor de stat de a transmite Consiliului Concurenţei datele şi informaţiile pentru anul de raportare, precum şi date pentru ultimii doi ani anteriori anului de raportare, până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare. Datele şi informaţiile se înaintează în forma prevăzută de fişele cuprinse în Anexele nr. 1 - 5 la respectivul Regulament.

 

Datele şi informaţiile necesare inventarierii ajutoarelor de stat acordate de către autorităţile administraţiei publice locale se raportează inspectoratelor de concurenţă teritoriale care asigură consultanţă de specialitate.

 

Raportările se transmit pe suport de hârtie şi pe suport magnetic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

 

Drept consecinţă, până la data de 31 martie a anului în curs, furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a înainta Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile aferente perioadei pentru care se face raportarea.