logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 

 

Formulare de notificare


Anexa I Partea I.
Informaţii generale

 

      Anexa I Partea III.1.A Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele individuale regionale pentru investiții

 

      Anexa I Partea III.1.B Fişă de informaţii suplimentare privind schemele de ajutoare regionale pentru investiții

 

      Anexa I Partea III.1.C Fişă de informaţii suplimentare privind schemele de ajutoare regionale de exploatare

 

Anexa I Partea III.2 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele de stat pentru cercetare. dezvoltare și inovare

 

Anexa I Partea III.3.A Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele pentru salvarea întreprinderilor în dificultate:ajutoare individuale


Anexa I Partea III.3.B Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele pentru restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate: ajutoare individuale

 

Anexa I Partea III.3.C Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele pentru salvare, ajutoarele de restructurare și/sau sprijinul temporar pentru restructurare: scheme de ajutoare


Anexa I Partea III.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru filme și alte opere audiovizuale


Anexa I Partea III.5 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de stat pentru banda largă

 

Anexa I Partea III.6 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului și energie

 

Anexa I Partea III.7 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele pentru finanțare de risc


Anexa I Partea III.8 Fișă de informații suplimentare pentru notificarea unui plan de evaluare


Anexa I Partea III.13.A Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții acordate aeroporturilor


Anexa I Partea III.13.B Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele de exploatare acordate aeroporturilor


Anexa I Partea III.13.C Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele la înființare acordate companiilor aeriene


Anexa I Partea III.13.D Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele cu caracter social în temeiul art. 107 alin (2) din Tratat acordate pentru serviciile de transport aerian


Anexa I Partea III.13.E Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru transportul maritimAJUTOARE DE STAT ACORDATE IN SECTORUL AGRICOL 


Anexa I Partea III.12 Fişă de informaţii generale pentru Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale


1.1.1.1 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții în întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole


1.1.1.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole


1.1.1.3 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții care vizează mutarea clădirilor fermei


1.1.1.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții legate de prelucrarea produselor agricole și comercializarea produselor agricole


1.1.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici


1.1.3 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru transferul exploatațiilor agricole


1.1.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol


1.1.5.1 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru angajamentele în materie de agromediu și climă


1.1.5.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru angajamentele în materie de bunăstare a animalelor


1.1.6 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele referitoare la plățile Natura 2000 și la plățile în temeiul Directivei-cadru privind apa


1.1.7 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice


1.1.8 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru agricultura ecologică


1.1.9 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele destinate participării producătorilor de produse agricole la sisteme de calitate


1.1.10 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru furnizarea de asistență tehnică în sectorul agricol


1.1.11 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru cooperarea în sectorul agricol


1.2.1.1 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sau de evenimente excepționale


1.2.1.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole


1.2.1.3 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru combaterea bolilor animalelor și a dăunătorilor plantelor


1.2.1.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru animale moarte


1.2.1.5 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele destinate compensării pagubelor provocate de animale protejate


1.2.1.6 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru plata primelor de asigurare


1.2.1.7 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru contribuții financiare la fonduri mutuale


1.2.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru închiderea capacităților de producție


1.3.1 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru sectorul creșterii animalelor


1.3.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru promovarea produselor agricole


1.3.3 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru regiunile ultraperiferice și pentru insulele mici din Marea Egee


1.3.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru consolidarea terenurilor agricole


1.3.6 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol


2. Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru sectorul forestier


2.1 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor


2.2 Ajutoare pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000


2.3 Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor


2.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru acțiuni de informare și de transfer de cunoștințe în sectorul forestier


2.5 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru servicii de consiliere în sectorul forestier


2.6 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru cooperare în sectorul forestier


2.7 Ajutoare la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul forestier


2.8 Alte ajutoare pentru sectorul forestier, cu obiective în materie de ecologie, protecție și recreere


2.9.1 Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul forestier


2.9.2 Ajutoare pentru consolidarea ternurilor forestiere


3. Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele în zonele rurale


3.1 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru investiții care vizează prelucrarea de produse agricole în produse neagricole și producția de bumbac sau pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole


3.2 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale


3.3 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele la înființare pentru activități neagricole în zonele rurale


3.4 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru angajamentele în materie de agromediu și climă destinate altor gestionari de terenuri și întreprinderi din zonele rurale care nu își desfășoară activitatea în sectorul agricol


3.5 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele acordate gestionarilor de terenuri pentru dezavantaje legate de zonele Natura 2000


3.6 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru acțiuni de informare și de transfer de cunoștințe în zone rurale


3.7 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru servicii de consiliere în zonele rurale


3.8 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele destinate fermierilor activi care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare


3.9 Fișă de informații suplimentare referitoare la ajutoarele pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate


3.10 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru cooperare în zonele rurale


3.11 Fișă de informații suplimentare privind ajutoarele pentru instituirea de fonduri mutuale